Wirus HPV i przyczyny choroby

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV: Human Papilloma Virus) jest odpowiedzialny za wystąpienie kłykcin kończystych. Obecnie wymieia się około 100 różnych jego typów. Dwa z nich: HPV-6 oraz HPV-11 są odpowiedzialne za wystąpienie kłykcin kończystych. Szczepy te uznawane są za tak zwane szczepy „niskiego ryzyka”. Oznacza to, że zarażenie się tymi wirusami wiąże się z niskim ryzykiem wystąpienia nowotworów. Okres inkubacji tych wirusów trwa kilka miesięcy, od momentu przedostania się nich do organizmu ludzkiego, aż do czasu wystąpienia pierwszych, charakterystycznych symptomów. Choroba ta może przebiegać w pierwszej fazie w trybie utajonym. W takich przypadkach bardzo częste jest nieświadome zarażanie partnerów seksualnych. Zmiany mogą trwać przez różny okres. Niekiedy choroba ta ustępuje samoistnie. Typowa jest jednak jej nawrotność i wynosi ona około 90%.

Do czynników sprzyjających zalicza się przede wszystkim stany zapalne, a także ciążę. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego wiąże się także z dość poważnymi powikłaniami, do których zalicza się przede wszystkim stulejkę oraz załupek u mężczyzn oraz zakażenie szyjki macicy i dysplazję w przypadku kobiet. Kłykciny kończyste różnicowane są z takimi chorobami, jak: mięczak zakaźny, kłykciny kiłowe, czy włókniak miękki. Wirus brodawczaka ludzkiego, oprócz drogi płciowej, może być również przenoszony drogą fekalno-oralną. Ponadto, chorobą tą można się również zarazić podczas używania ręcznika osoby zakażonej. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby, które nie stosują mechanicznych metod antykoncepcyjnych oraz te, które często zmieniają partnerów seksualnych.

wartec